Menu

UMELECKO-REMESELNÁ
obnova

Pamiatková obnova historických budov

  • komplexná obnova súčasných a historických budov
  • vypracovanie zámeru obnovy a úpravy
  • archívny výskum
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti obnovy a reštaurovania
  • zachovanie tradičných technologických postupov
  • spracovanie žiadostí pre grant

Reštaurátorská činnosť a pamiatková obnova

  • konzervovanie a reštaurovanie historických murív, omietok, kameňa, dreva a malieb
  • omietkarské a štukatérske práce
  • tvorba umelecko-remeselných prvkov historických architektúr v interiéri a exteriéri
Mgr. Martin ILEČKO
Historik / Reštaurátor